15 lipca 2015

Urząd Miasta Gdyni

Główna siedziba Urzędu Miasta Gdyni zlokalizowana jest przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Gmach mieści wiele jednostek, m.in.: Wykaz wydziałów i referatów: Biuro Audytu Wewnętrznego Biuro Kontroli […]
21 czerwca 2015

Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej – Ministrowi Infrastruktury. Do […]
21 czerwca 2015

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki […]