Uniwersytet Morski w Gdyni to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca oficerów floty handlowej oraz kadry menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach zaocznych, podyplomowych oraz na kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Uniwersytet Morski w Gdyni dysponuje wieloma powierzchniami konferencyjnymi i bankietowymi, zarówno w budynkach przy ul. Morskiej, na Alei Jana Pawła II, jak również na obiektach morskich, np. na Darze Młodzieży, czy statku badawczo – szkoleniowym Horyzont II.