Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej – Ministrowi Infrastruktury.

Do zakresu działania urzędów morskich należały:
– ochrona i bezpieczeństwo statków morskich,
– budowa i eksploatacja portów i urządzeń portowych,
– administracja i utrzymanie porządku na obszarze portów,przyległych i pasa nabrzeżnego.

[codepeople-post-map]