Główna siedziba Urzędu Miasta Gdyni zlokalizowana jest przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Gmach mieści wiele jednostek, m.in.:

Wykaz wydziałów i referatów:
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Kontroli
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Biuro Ochrony
Biuro Ogrodnika Miasta
Biuro Prezydenta
Biuro Rady Miasta
Centrum Aktywności Obywatelskiej
Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Samodzielne Stanowisko ds. Integracji Systemów Zarządzania
Samodzielny Referat ds. Organizacji Pozarządowych
Samodzielny Referat ds. Energetyki
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Samodzielny Referat Kadr i Szkoleń
Samodzielny Referat Kontroli Finansowej
Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą
Straż Miejska
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Administracyjny
Wydział Architektoniczno – Budowlany
Wydział Budynków
Wydział Budżetu
Wydział Dochodów
Wydział Edukacji
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
Wydział Informatyki
Wydział Inwestycji
Wydział Księgowości Urzędu
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
Wydział Kultury
Wydział Organizacyjny
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Wydział Polityki Gospodarczej
Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Wydział Projektów Rozwojowych
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Strategii
Wydział Współpracy i Analiz Samorządowych
Wydział Środowiska
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydział Zdrowia
Zespół Radców Prawnych

Wybrane jednostki organizacyjne Miasta:
Zarząd Dróg i Zieleni

 

Godziny pracy Urzędu Miasta Gdynia:

Poniedziałek – Piątek:
Kancelaria Ogólna: 7:00 – 17:00
Sala Obsługi Mieszkańców:
– dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów: 7:00 – 18:00
Pozostałe Wydziały i Referaty: 8:00 – 16:00

Sobota:
Sala Obsługi Mieszkańców: dowody osobiste, prawa jazdy, rejestracja pojazdów, meldunki:  8:00 – 14:00

Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego (w godz. 9.00 – 15.00). Stanowisko tłumacza znajduje się w holu (stanowisko nr 2) siedziby UM przy Al. Marsz. Piłsudskiego.

 

źródło: Urząd Miasta Gdyni

 

[codepeople-post-map]