Domki hobbitów, Szlak Alicji oraz aplikacja mobilna i bikony. Oto nowości, które czekają nas w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”.Szlak Alicji polecany jest dla małych dzieci. Zobaczymy tam gigantyczne owady i labirynt. Po drugiej stronie mamy Szlak Korzeni. On jest o tyle ciekawy, że jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Można też się nim przejść z małymi dziećmi w wózkach. Na szlaku tym powstały małe chatki, które roboczo nazywamy hobbicimi. Chatki do zwiedzania będą dostępne wiosną. Także od wiosny dzieci będą mogły zdobywać odznakę leśnego odkrywcy. Dostaną ją za przejście szlaków i wykonanie określonych zadań. Oprócz tego na szlakach działają bitkony, zupełna nowość do której potrzebna jest aplikacja. To od niej otrzymamy zadanie do wykonania.

Witold Ciechanowicz z Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”

Co ciekawe zimą wcale nie musimy czekać w odwiedzinami Marszewa do wiosny.
Zimą, jeżeli zmarzniemy na Szlaku Wiewiórki czy Korzeni, możemy przyjść na zajęcia snycerskie. Umawiamy się poprzez naszą stronę www.marszewo.edu.pl i bezpłatnie rzeźbimy obrazki w lipowym drewnie. Dodatkowo zapraszamy na zajęcia „Ptasi karmnik”. Spotykamy się z ornitologami, łapiemy w specjalne sieci ptaki, ornitolodzy je obrączkują, mierzą, ważą i wypuszczają na wolność, a dzieci mogą to obserwować ucząc się mnóstwa ciekawych rzeczy o ptakach.

Witold Ciechanowicz z Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”

Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” został powołany w 2010 roku na terenie blisko 50 ha lasu. W centralnej części, zajmującej ponad 5 ha, znajdują się tematyczne kolekcje roślin, wraz z infrastrukturą ogrodową, placem zabaw i parkingiem. Pozostałą część terenu ogrodu stanowią lasy - głównie grądy i buczyny, porastające wzgórza morenowe.

Ogród specjalizuje się w kolekcjonowaniu drzew, krzewów i roślin zielnych strefy umiarkowanej i borealnej, w szczególności gatunków rodzimych dla terenu Pomorza Gdańskiego.

Obecnie w ogrodzie zobaczyć można 16 kolekcji roślinnych, z okazami ponad 200 gatunków roślin. Ważną funkcją Leśnego Ogrodu Botanicznego "Marszewo" jest edukacja.

Na terenie ogrodu przejść się można szlakami Alicji, Wiewiórki oraz Korzeni.