Pomorski Park Naukowo-Technologiczny to innowacyjność i przedsiębiorczość.

To najlepsze miejsce dla poszukiwań nowych rozwiązań technologicznych i rozwoju firm innowacyjnych.
To doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysoko zaawansowane technologie, głównie w dziedzinach biotechnologii i ochrony środowiska, informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz wzornictwa przemysłowego.
To najlepsze miejsce do rozwoju i współpracy.
Ideą PPNT jest skoncentrowanie na niewielkiej powierzchni wielu czynników związanych z rozwojem firm, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej, transfer i wdrażanie technologii.

PPNT charakteryzuje się głównie:

– współpracą wielu podmiotów – ośrodków badawczo-rozwojowych, placówek naukowych, podmiotów gospodarczych, instytucji doradczych, finansowych i szkoleniowych
– specjalnymi warunkami organizacyjnymi, prawnymi, finansowymi
– wspieraniem transferu technologii

Powstanie i funkcjonowanie PPNT przynosi liczne korzyści dla:

– przedsiębiorców – niskie koszty oraz wygoda prowadzenia działalności
– studentów i absolwentów – możliwość założenia własnej firmy w przyjaznym otoczeniu, niskie koszty oraz doradztwo naukowe i biznesowe
– mieszkańców regionu – korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności regionalnej oraz nowe, stałe miejsca pracy
– gospodarki regionu – wzrost konkurencyjności, pobudzenie i restrukturyzacja gospodarki regionalnej
– środowiska – rewitalizacja terenu, wsparcie dla firm zajmujących się ochroną środowiska.

PPNT oferuje nowoczesną przestrzeń biurową i laboratoryjną, sale konferencyjne i wystawiennicze,  prototypownie, przestrzeń rekreacyjną oraz usługi Centrum Nauki EXPERYMENT, Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej.

Parkiem zarządza Gdyńskie Centrum Innowacji – jednostka budżetowa Miasta Gdyni.

[codepeople-post-map]