Regulamin portalu gogdynia.pl
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego, dostępnego pod adresem www.gogdynia.pl
1.2 Właścicielami Portalu gogdynia.pl są osoby prywatne.
1.3 Informacje prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
1.4 Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto korzysta z portalu.
1.5 Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Portalu gogdynia.pl
2.1 Portal gogdynia.pl jest ukierunkowany na kompleksową promocję turystyczną Gdyni.
2.2 Portal na swoich stronach udostępnia bazę noclegową, gastronomiczną, handlową, kulturalną i rozrywkową.
2.3 Portal udostępnia system Newsletter. Użytkownicy chcący otrzymywać Newsletter pocztą elektroniczną powinny zarejestrować się w bazie Newsletter.
2.4 Użytkownik, podając dane osobowe na stronach Portalu oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
2.5 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez właścicieli Portalu.
2.6 Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres gogdynia@gogdynia.pl
2.7 Użytkownik upoważnia Portal do kierowania na swój adres e-mail informacji o charakterze marketingowo - reklamowym.
3. Odpowiedzialność i prawa autorskie
3.1 Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach Portalu.
3.2 Zdjęcia wykorzystane na portalu zostały zakupione, pobrane z darmowych baz zdjęciowych lub przekazane przez obiekty znajdujące się w bazie danych Portalu.
3.3 Portal gogdynia.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3.4 Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających i uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu.
4. Zmiany regulaminu
4.1 Zastrzega się prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie Portalu
5. Dane kontaktowe Portalu: gogdynia@gogydnia.pl