Regulamin portalu gogdynia.pl


1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa zasady korzystania z Portalu internetowego, dostępnego pod adresem www.gogdynia.pl
1.2 Właścicielami Portalu gogdynia.pl są osoby prywatne.
1.3 Informacje prezentowane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
1.4 Użytkownikiem Portalu jest każdy, kto korzysta z portalu.
1.5 Użytkownik korzystający z Portalu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Portalu gogdynia.pl
2.1 Portal gogdynia.pl jest ukierunkowany na kompleksową promocję turystyczną Gdyni.
2.2 Portal na swoich stronach udostępnia wydarzenia, newsy, zdjęcia, filmy oraz blog.
3. Odpowiedzialność i prawa autorskie
3.1 Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność informacji zawartych na stronach Portalu.
3.2 Zdjęcia wykorzystane na portalu są własnością portalu lub publikowane za zgodą podmiotów zewnetrznych.
3.3 Portal gogdynia.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
3.4 Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających i uniemożliwiających prawidłowe działanie Portalu.
4. Zmiany regulaminu
4.1 Zastrzega się prawo do zmiany powyższego regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na tej stronie Portalu
5. Dane kontaktowe Portalu: gogdynia@gogydnia.pl