Toaleta miejska utrzymywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. Toaleta znajduje się w Parku Kilońskim w Gdyni.