Toaleta miejska utrzymywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.