Toaleta miejska utrzymywana przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – znajduje się w pobliżu Urzędu Miasta Gdyni.