21 czerwca 2015

Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest terenowym organem administracji morskiej. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej – Ministrowi Infrastruktury. Do […]