19 października 2018

Gdynia Classica Nova

Gdynia Classica Nova to wydarzenie popularyzujące muzykę klasyczną oraz przygotowujące odbiorców do pełnego czerpania z jej walorów. Wykonawcy oraz repertuar dobierani są według klucza gwarantującego najwyższy […]