Szpitalny Oddział Ratunkowy jest integralną częścią Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, jednocześnie stanowi element struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego. Usytuowanie SOR w systemie ratownictwa medycznego powoduje, że Oddział pełni specyficzne funkcje związane ze swoją rolą, takie jak np. zabezpieczanie na wypadek zdarzeń masowych czy katastrof.

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych będących w stanie zagrożenia zdrowia bądź życia. W SOR wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta. Po wstępnej diagnostyce i leczeniu część pacjentów kierowana jest do Oddziałów Szpitala, innych placówek specjalistycznych bądź po uzyskaniu pomocy medycznej w SOR mogą wrócić do domu.  Lekarz SOR kieruje pacjenta wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego poważnego zagrożenia zdrowia.

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przyjmowani sa pacjenci, których przywozi pogotowie ratunkowe oraz pacjenci skierowani przez lekarzy z przychodni.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w swych założeniach nie jest przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej czy też przychodnią specjalistyczną.
W ramach struktur Oddziału prowadzona jest specjalizacja i staż kierunkowy z medycyny ratunkowej (akredytacja Ministerstwa Zdrowia).

Ordynator: lek. med. Roman Abramowicz
specjalista medycyny ratunkowej, chirurg,
ginekolog – położnik

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Anna Ptach