Bezpieczny Pacjent, Bezpieczny Szpital

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom, którzy powierzyli nam swoje życie i zdrowie. Aby proces powrotu do zdrowia naszych pacjentów był jak najszybszy, oraz aby każdy pacjent opuszczał szpital w pełni usatysfakcjonowany, a także miał poczucie, że jest podmiotem naszych starań wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz System Bezpieczeństwa Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005, który od roku 2006 staramy się systematycznie doskonalić.

LOKALIZACJA

Szpital Morski im. PCK w Gdyni położony jest w pięknej scenerii – na obrzeżach jednego z najstarszych w Polsce i jednocześnie pierwszego rezerwatu utworzonego na obszarze byłego województwa gdańskiego (historycznego woj. pomorskiego sprzed 1939 roku) – rezerwatu będącego częścią nadmorskiej klifowej wysoczyzny zwanej Kępą Redłowską. Otaczająca nasz Szpital zieleń drzew stanowi niewątpliwy atut architektoniczny, lecz przede wszystkim bardzo ważny element poprawy zdrowia naszych Pacjentów.
Szpital charakteryzuje się zabudową wielobudynkową o łącznej powierzchni użytkowej 2052,80m2 oraz kubaturze 97934,96m3 i zróżnicowanej ilości kondygnacji. Nieruchomości stanowiące kompleks budynków Szpitala Morskiego w Gdyni położone są u zbiegu ulic Powstania Styczniowego i Huzarskiej. Szpital od zachodu sąsiaduje z Akademickim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego UMG. Budynki położone są na różnej wysokości nad poziomem morza. Najwyżej zlokalizowany jest budynek Nr 9 (tam znajduje się najwyższy punkt Gdyni!), w którym usytuowane są: Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych oraz Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, a także Izba Przyjęć Internistyczna.
Najniżej zlokalizowany jest budynek Administracji Nr 6.
Dojazd do Szpitala jest dobrze skomunikowany – odbywa się autobusową komunikacją miejską – linie zwykłe nr: 105, 125, 180 oraz linią pospieszną W.

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE SĄ W SZPITALU W ODDZIAŁACH, PORADNIACH, ZAKŁADACH, GDYŃSKIM CENTRUM ONKOLOGII oraz INNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH

Szpital udziela stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w:

1. Gdyńskim Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w skład, którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddział Radioterapii
Oddział Onkologii Klinicznej (Chemioterapii)
Oddział Chirurgii Onkologicznej
Oddział Ginekologii Onkologicznej
Zakład Teleradioterapii
Zakład Brachyterapii
Zakład Patomorfologii
Zakład Medycyny Nuklearnej
Zakład Medycyny Nuklearnej
Poradnia Rehabilitacyjna
Przychodnia Onkologiczna w tym:
Poradnia Radioterapii
Poradnia Chemioterapii
Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
Poradnia Psychosomatyczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Hotel dla pacjentów poddawanych radioterapii ambulatoryjnej.
Zakład Diagnostyki Obrazowej

2. Gdyńskim Ośrodku Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Serca w skład, którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej
Przyszpitalna Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
Poradnia Transplantacji Serca
Zespół Kardiologicznych Pracowni Diagnostycznych
Pracownia Ergospirometrii
Pracownia USG Przepływów Naczyniowych
Pracownia Testów Elektrofizjologicznych
Pracownia Angiografii- Hemodynamiki Wysiłkowej

3. Oddziałach Szpitalnych:

Oddział Chirurgii Dziecięcej
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka
Oddział Pediatryczny
Oddział Pulmonologiczny
Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych
Oddział Dermatologii Dzienny
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

4. Działach diagnostycznych:

Zakład Diagnostyki Laborytoryjnej

5. Poradniach przyszpitalnych:

Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Dziecięcej
Przyszpitalna Poradnia Dermatologiczna
Przyszpitalna Poradnia Laktacyjna
Poradnia Medycyny Pracy
Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologiczna

6. Innych komórkach organizacyjnych:

Izba Przyjęć Ogólna
Izbą Przyjęć Internistyczna
Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
Blok Operacyjny
Pracownia Endoskopii
Pracownia Kolposkopii
Szkoła Rodzenia
Apteka Szpitalna
Bank Krwi

7. Działy pomocnicze:

Dział Służb Pracowniczych
Dział Statystyki i Analiz Medycznych
Dział Organizacji i Nadzoru
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Obsługi Szpitala
Dział Żywienia
Dział Utrzymania Czystości
Dział Controllingu
Dział Zamówień Publicznych

8. Samodzielne stanowiska:

Pielęgniarki Epidemiologiczne
Gł. Specjalista ds. Gospodarowania Majątkiem
Radcy Prawni
Specjaliści ds. B i HP
Inspektor ds. Obronności
Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Specjalista ds. P/Poż.
Transfuzjolog
Farmakolog Kliniczny
Kapelan Szpitalny
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Konsultant w zakresie neurologii
Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu Zapewnienia Jakości Ochrony Radiologicznej,
Inspektor Ochrony Radiologicznej w Zakładzie Teleradioterapii
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
Pełnomocnik Dyrektora ds. Programu Zapewnienia Jakości w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Inspektor Ochrony Radiologicznej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Główny Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
Specjalista ds. Jakości.