Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przedmiotem działalności ogrodu jest:

  • Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych.
  • Prowadzenie dokumentacji roślin.
  • Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody.
  • Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym.
  • Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym.
  • Współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.

Dostępność: przede wszystkim grupy zorganizowane.

Szczegóły dot. Ogrodu.

[codepeople-post-map]