Konkurs – Noc Naukowców – konkurs zakończony

25 września 2017

Noc - cisza, spokój, ciemno wszędzie... jak jeszcze można opisać noc, a co ważne, dlaczego tak ją lubią naukowcy? :)

Napisz nam dlaczego właśnie noc upodobali sobie naukowcy, czemu wtedy pracuje im się najlepiej?

Najlepsze (naszym zdaniem) odpowiedzi nagrodzimy podwójnymi wejściówkami na Noc Naukowców w CN Experyment :)

Więcej o ww. wydarzeniu :)

Warunki konkursu:

1. Konkurs jest organizowany przez subiektywny portal turystyczny gogdynia.pl
2. Fundatorem nagród jest Centrum Nauki EXPERYMENT.
3. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która prześle swoją odpowiedź na e-mail: gogdynia@gogdynia.pl
4. Każdy uczestnik może przesłać jedną odpowiedź.
5. Konkurs trwa od 25.09.2017 r., od godz. 20.00, do 27.09.2017 r., do godz. 24.00.
6. W czwartek, 28.09.2017 r. do godz. 18.00 jury konkursu wyłoni najciekawsze/ najśmieszniejsze/ najlepsze - jednym słowem takie, które zapadają w pamięć - odpowiedzi, których autorzy otrzymają podwójne wejściówki na Noc Naukowców w CN Experyment.
7. Każdy z uczestników może otrzymać tylko 1 nagrodę (1 podwójną wejściówkę). Do rozlosowanie mamy 2 dwuosobowe wejściówki na Noc Naukowców w CN Experyment.
8. Zgłoszenia, poza odpowiedzią na pytanie konkursowe, winny zawierać: dane uczestnika (imię, nazwisko).
9. Odpowiedzi (zgłoszenia), które w jakikolwiek sposób będą naruszać lub obrażać dobra innych osób i podmiotów, bądź też w inny sposób naruszać prawo, nie będą brane pod uwagę.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ww. terminie na profilu gogdynia.pl, w treści informacji konkursowej. Dodatkowo każdy ze zwycięzców konkursu zostanie poinformowany mail'owo.
11. Nagroda nie podlega wymianie na inne nagrody rzeczowe, czy też na nagrody pieniężne.
12. Udział w konkursie jest dobrowolny. Dane uczestnika konkursu nie zostaną przekazane innym podmiotom.
13. Gogdynia zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu podczas trwania konkursu – w takim wypadku zmiany pojawią się w treści konkursu na www.gogdynia.pl.
gogdynia-rybka-01

ŻYCZYMY POWODZENIA :)