Tegoroczna odsłona Forum Wizja Rozwoju odbędzie się 24-25 sierpnia w siedzibie Akademii Marynarki Wojennej.

Konferencja jest największym wydarzeniem gospodarczym w północnej Polsce, które corocznie ma zaszczyt gościć  kilka tysięcy osób. Chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa uczestników Organizatorzy zdecydowali się na przesunięcie pierwotnego terminu wydarzenia o dwa miesiące. W celu zmaksymalizowania zasięgu wśród odbiorców wszystkie panele dyskusyjne będą  dodatkowo transmitowane online, a ich zapisy zostaną na stałe umieszczone na stronie www.wizjarozwoju.pl .

Wzorem ubiegłych lat w tegorocznej edycji Forum Wizja Rozwoju plan paneli dyskusyjnych oparty został o zagadnienia z obszarów gospodarczych istotnych zarówno dla regionu, jak i całej Polski. Znamienici eksperci ze świata biznesu i polityki oraz wybitni przedstawiciele nauki będą przez dwa dni dyskutować o problemach oraz wyzwaniach, z którymi mierzy się dzisiejsza gospodarka.

Od pierwszej edycji jednym ze sztandarowych bloków tematycznych wydarzenia jest – z racji położenia geograficznego Gdyni – gospodarka morska.  Jak co roku Gdynia stanie się ośrodkiem dyskusji rodzących nowe pomysły i rozwiązania mające na celu rozwój polskich portów. Nierozerwalnie połączone z tym zagadnieniem będą tematy ujmujące kwestie  transportu oraz innowacji. Ważne miejsce w programie poświęcono również  polskiej energetyce i alternatywnym, ekologicznym źródłom pozyskiwania energii dla naszego kraju. Ponownie poruszona zostanie także problematyka tzw.  „srebrnej” gospodarki, podkreślająca wagę seniorów jako grupy mającej realny wpływ na rozwój gospodarczy chociażby ze względu na ścisły związek z sektorem zdrowia oraz coraz prężniej rozwijającym się rynkiem usług opiekuńczych. Co więcej, tegoroczne forum stawia duży nacisk na podkreślenie znaczenia szeroko pojętej kwestii  innowacji technologicznych. Sporą część wydarzenia stanowić będą rozmowy o inteligentnych specjalizacjach, ekomobilności i cyfryzacji. Eksperci pochylą się również nad zagadnieniami ściśle związanymi z  obecną sytuacją ekonomiczną zaistniałą na skutek pandemii koronawirusa. Nie zabraknie takich tematów jak:  dywersyfikacja produkcji krajowej,  działania Spółek Skarbu Państwa w czasie kryzysu, wsparcie MSP w sytuacjach kryzysowych programy osłonowe oraz wyzwania pracowników na zmieniającym się rynku pracy w dobie kryzysu gospodarczego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Premier Mateusz Morawiecki. Oficjalnie potwierdzonym Partnerami są: Partnerzy Strategiczni KGHM Polska Miedź S.A. i BGK Bank Gospodarstwa Krajowego, Partner Główny – Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz Partner plus – Węglokoks S.A. Patronat merytoryczny potwierdzili: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – pani Marlena Maląg, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.