21 czerwca 2015

Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest integralną częścią Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego, jednocześnie stanowi element struktury Państwowego Ratownictwa Medycznego. Usytuowanie SOR w systemie ratownictwa medycznego powoduje, że […]