1 lutego 2017

Leśny Ogród Botaniczny Marszewo

Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przedmiotem działalności ogrodu jest: Gromadzenie i […]
7 czerwca 2015

Park Rady Europy

Park Rady Europy to jeden milszych zakątków w centrum Gdyni. Położony pomiędzy Skwerem Kościuszki, ul. Karola Olgierda Borchardt, Armii Krajowej i Alei Topolowej, jest miejscem spacerów […]