parallax background

10. edycja Weekendu Architektury w Gdyni

20 sierpnia 2020

"Weekend Architektury" w Gdyni już od pierwszej edycji jest wydarzeniem otwartym dla wszystkich osób zainteresowanych architekturą współczesną oraz problematyką rozwoju miast. Wydarzenie z roku na rok pozyskuje nowych uczestników, a także stwarza możliwość kreatywnego włączenia się do formuły („open source") grupom twórców, młodych projektantów, a także doświadczonych architektów. Coraz ważniejszym punktem wydarzenia stają się panele dyskusyjne oraz warsztaty tematyczne.

Osią narracji tegorocznego festiwalu jest hasło „antycypacja", w tym wskazanie na rolę, potrzebę przewidywania i coraz szybszego dostosowywania się do oczekiwań społecznych. Istnieje wyraźna potrzeba głębokich dyskusji o tym, w jaki sposób architekci i urbaniści mają zamiar odpowiedzieć na czekające nas wyzwania globalne.

Jednym z najbardziej nurtujących nas problemów jest też ciągły deficyt mieszkań w centrach miast, skutkujący wykluczeniem społecznym i kulturalnym. Kolejnym wyzwaniem są kwestie proekologiczne (w tym redukcji emisji CO2 oraz oszczędności energetycznej), a także potrzeba projektowania „z wizją", uwzględniając m.in. coraz bardziej realne zagrożenia wynikające z globalnego ocieplenia. W tym roku pojawił się kolejny istotny czynnik – „odporność” na pandemie. Trudno bezrefleksyjnie, spontanicznie, bez przygotowanych wcześniej scenariuszy działań, wkraczać w kolejne dekady nowego millenium.

Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu będą znakomici architekci, urbaniści, socjolodzy, edukatorzy oraz badacze historii architektury. Wkrótce zaprezentujemy profile i sylwetki zaproszonych pracowni oraz prelegentów i panelistów.

X Weekend Architektury w Gdyni

Data: 27-30 sierpnia 2020

Hasło wydarzenia: A N T Y C Y P A C J A

Organizator: Miasto Gdynia | Realizacja: Agencja Rozwoju Gdyni

Partnerzy strategiczni: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU), Gdyńskie Centrum Filmowe (GCF), Muzeum Marynarki Wojennej, VASTint

Kuratorzy festiwalu: Małgorzata Jędrzejczyk, Michał Stangel

Cele:

Edukacja oraz popularyzacja istotnych doświadczeń oraz najnowszej wiedzy w obszarze architektury, projektowania oraz rozwoju miast.
Stworzenie wszechstronnej i efektywnej platformy do dyskusji na temat wizji rozwoju współczesnej architektury oraz zagadnień związanych z ochroną jej dziedzictwa.

Główne komponenty wydarzenia:

  • 28-30 sierpnia - Archi Prelekcje: 3-dniowy program prelekcji i wykładów toczących się wokół tematyki miasta, współczesnej architektury, w tym oczekiwanych zmian oraz historii modernizmu.
  • 28-29 sierpnia - Archi Debaty: dwie debaty tematyczne, poświęcone miastom oraz architekturze współczesnej.
  • 27-30 sierpnia - Blok Archi Film: program pięciu obrazów dokumentalnych o tematyce miejsko-społecznej oraz architektonicznej.
  • 27-30 sierpnia: Archi Spacery: program specjalnych, festiwalowych Spacerów Architektonicznych, w tym premiery nowych tras Gdyńskiego Szlaku Modernizmu oraz autorskie oprowadzanie przez architektów z pracowni Arch-Deco.
  • 27 sierpnia - "Foto Dzień" - spektrum propozycji dla pasjonatów fotografii architektonicznej, w tym gdyńskiego modernizmu (wystawy, Foto-Spacer, wernisaż konkursu, wieczorne Foto-Projekcje).
  • 27 - 30 sierpnia - Wystawy Festiwalowe - specjalnie przygotowane na 10. edycję Weekendu Architektury, dostępne praktycznie od pierwszego dnia, aż do zamknięcia Festiwalu.
Źródło: ARG